SKIM LATIHAN PENGAKAP MUDA DAN REMAJA UDARAKLIK PADA LENCANA UNTUK MENGETAHUI
SKIM LATIHAN PENGAKAP MUDA DAN REMAJA UDARA


LENCANA PENGAKAP MUDA UDARALENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA UDARA
Pengakap Selangor


Setelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Muda - Lencana Usaha dan Lencana Ahli Udara Kelas II, Ahli Pengakap Muda Udara dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan DUA (2) Lencana Kepandaian dalam Kategori Kegemaran (1 lencana daripada Bahagian A dan 1 lencana daripada Bahagian B) mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

BAHAGIAN A (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor


BAHAGIAN B (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

SELANG TARIKH UJIAN LENCANA USAHA DAN LENCANA MAJU
MESTI SELAMA 6 BULAN

LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA UDARA
Pengakap SelangorSetelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Muda - Lencana Maju dan Lencana Ahli Udara Kelas I, Ahli Pengakap Muda Udara dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan TIGA (3) Lencana Kepandaian dalam Kategori Pengetahuan (1 lencana daripada Bahagian A dan 2 lencana daripada Bahagian B) mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

BAHAGIAN A (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)
Pengakap Selangor


BAHAGIAN B (PILIH 2 LENCANA SAHAJA)
(LENCANA AHLI BERKHEMAH ADALAH LENCANA WAJIB)
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

Setelah lulus Lencana Kepandaian - Kategori PerkhidmatanAhli Pengakap Muda Udara dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan TIGA (3) Lencana Kepandaian dalam Kategori Perkhidmatan (1 lencana daripada Bahagian A dan 2 lencana daripada Bahagian B) mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

BAHAGIAN A (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)
Pengakap SelangorBAHAGIAN B (PILIH 2 LENCANA SAHAJA)
(LENCANA AHLI PERTOLONGAN CAMAS ADALAH LENCANA WAJIB)
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

Sebelum layak lulus Lencana Jaya, seseorang Pengakap Muda mestilah lulus Lencana Maju dan Lencana Kepandaian (TIGA Lencana Kategori Pengetahuan dan TIGA Lencana Kategori Perkhidmatan) terlebih dahulu.


SELANG TARIKH UJIAN LENCANA MAJU DAN LENCANA JAYA
MESTI SELAMA 6 BULAN

LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA UDARA
Pengakap Selangor

SELANG TARIKH LULUS LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA YANG PERLU DIPATUHI OLEH SETIAP AHLI PENGAKAP MUDA UDARA ADALAH 6 BULAN
Setelah lulus Lencana Kemajuan - Lencana Jaya, Lencana Ahli Udara Utama dan LAPAN Lencana Kepandaian (DUA Lencana Kegemaran, TIGA Lencana Pengetahuan dan TIGA Lencana Perkhidmatan). Pengakap Muda Udara itu layak memakai Tanda Cemerlang Rambu Pengakap Muda (Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara).
Klik ikon di bawah untuk mengetahui syarat-syaratnya:
LENCANA PENGAKAP REMAJA UDARAPengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

SELANG TARIKH LULUS LENCANA TERTINGGI PENGAKAP REMAJA YANG PERLU DIPATUHI OLEH SETIAP AHLI PENGAKAP REMAJA ADALAH 1 BULAN

Seseorang Pengakap Remaja Udara yang telah lulus semua 5 lencana tertinggi boleh dianugerahkan Tanda Cemerlang Rambu Pengakap Remaja (Anugerah Ketua Pengakap Negara).
Klik ikon di bawah untuk mengetahui syarat-syaratnya:

Catat Ulasan

0 Ulasan