SKIM LATIHAN PENGAKAP KANAK-KANAK
KLIK PADA LENCANA UNTUK MENGETAHUI
SKIM LATIHAN PENGAKAP KANAK-KANAKSebelum dilantik menjadi ahli, seseorang budak itu akan diuji dalam perkara-perkara yang terkandung dalam silibus Lencana Keahlian. 
Pengakap SelangorSetelah lulus Lencana KeahlianAhli Pengakap Kanak-kanak dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan SATU (1) Lencana WAJIB mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

Pengakap SelangorPengakap Selangor

Sebelum layak menjalani ujian dalam silibus Lencana Keris Gangsa, seseorang Pengakap Kanak-kanak mestilah lulus Lencana Keahlian dan Lencana Wajib terlebih dahulu.

LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP KANAK-KANAK
Pengakap Selangor


Setelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Kanak-kanak - Lencana Keris Gangsa, Ahli Pengakap Kanak-kanak  dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan DUA (2) Lencana Kepandaian dalam Kategori Kegemaran mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

Pengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap Selangor


LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP KANAK-KANAK

SELANG TARIKH LULUS ANTARA LENCANA KERIS GANGSA DENGAN KERIS PERAK ADALAH 6 BULAN
Pengakap SelangorSetelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Kanak-kanak - Lencana Keris Perak, Ahli Pengakap Kanak-kanak dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan DUA (2) Lencana Kepandaian dalam Kategori Pengetahuan mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

Pengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap Selangor

Setelah lulus Lencana Kepandaian - Kategori Pengetahuan, Ahli Pengakap Kanak-kanak dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan DUA (2) Lencana Kepandaian dalam Kategori Perkhidmatan mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

Pengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap Selangor

Sebelum layak lulus Lencana Keris Emas, seseorang Pengakap Kanak-kanak mestilah lulus Lencana Keris Perak dan Lencana Kepandaian (DUA Lencana Kategori Pengetahuan dan DUA Lencana Kategori Perkhidmatan) terlebih dahulu.


LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP KANAK-KANAK

SELANG TARIKH LULUS ANTARA LENCANA KERIS PERAK DENGAN KERIS EMAS ADALAH 6 BULAN
Pengakap SelangorSELANG TARIKH LULUS LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP KANAK-KANAK YANG PERLU DIPATUHI OLEH SETIAP AHLI PENGAKAP KANAK-KANAK ADALAH 6 BULAN

Setelah lulus Lencana Kemajuan Keris Emas dan TUJUH Lencana Kepandaian (SATU Lencana Wajib, DUA Lencana Kegemaran, DUA Lencana Pengetahuan dan DUA Lencana Perkhidmatan. Pengakap Kanak-kanak itu layak memakai Tanda Cemerlang Rambu Pengakap Kanak-kanak (Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri).
Klik ikon di bawah untuk mengetahui syarat-syaratnya:
Catat Ulasan

0 Ulasan