SKIM LATIHAN PENGAKAP MUDA DAN REMAJA LAUTKLIK PADA LENCANA UNTUK MENGETAHUI SKIM LATIHAN PENGAKAP MUDA DAN REMAJA LAUT


LENCANA PENGAKAP MUDA LAUTLENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA LAUT
Setelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Muda - Lencana Usaha dan Lencana Ahli Bot, Ahli Pengakap Muda Laut dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan DUA (2) Lencana Kepandaian dalam Kategori Kegemaran (1 lencana daripada Bahagian A dan 1 lencana daripada Bahagian B) mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

BAHAGIAN A - ELEMEN KEPELAUTAN (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)


BAHAGIAN B - AM (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

SELANG TARIKH UJIAN LENCANA USAHA DAN LENCANA MAJU
MESTI SELAMA 6 BULAN

LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA LAUT

Setelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Muda - Lencana Maju dan Lencana Juragan Muda, Ahli Pengakap Muda Laut dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan TIGA (3) Lencana Kepandaian dalam Kategori Pengetahuan (1 lencana daripada Bahagian A dan 2 lencana daripada Bahagian B) mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

BAHAGIAN A - ELEMEN KEPELAUTAN (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)


BAHAGIAN B (PILIH 2 LENCANA SAHAJA)
(LENCANA AHLI BERKHEMAH ADALAH LENCANA WAJIB)
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap Selangor

Setelah lulus Lencana Kepandaian - Kategori PerkhidmatanAhli Pengakap Muda Laut dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan TIGA (3) Lencana Kepandaian dalam Kategori Perkhidmatan (1 lencana daripada Bahagian A dan 2 lencana daripada Bahagian B) mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

BAHAGIAN A - ELEMEN KEPELAUTAN (PILIH 1 LENCANA SAHAJA)BAHAGIAN B (PILIH 2 LENCANA SAHAJA)
(LENCANA AHLI PERTOLONGAN CAMAS ADALAH LENCANA WAJIB)
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

Sebelum layak lulus Lencana Jaya, seseorang Pengakap Muda mestilah lulus Lencana Maju dan Lencana Kepandaian (TIGA Lencana Kategori Pengetahuan dan TIGA Lencana Kategori Perkhidmatan) terlebih dahulu.

SELANG TARIKH UJIAN LENCANA MAJU DAN LENCANA JAYA
MESTI SELAMA 6 BULAN

LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA LAUTSELANG TARIKH LULUS LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA YANG PERLU DIPATUHI OLEH SETIAP AHLI PENGAKAP MUDA LAUT ADALAH 6 BULAN

Setelah lulus Lencana Kemajuan - Lencana Jaya, Lencana Juragan dan LAPAN Lencana Kepandaian (DUA Lencana Kegemaran, TIGA Lencana Pengetahuan dan TIGA Lencana Perkhidmatan). Pengakap Muda Laut itu layak memakai Tanda Cemerlang Rambu Pengakap Muda (Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara).
Klik ikon di bawah untuk mengetahui syarat-syaratnya:
LENCANA PENGAKAP REMAJA LAUTPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

SELANG TARIKH LULUS LENCANA TERTINGGI PENGAKAP REMAJA YANG PERLU DIPATUHI OLEH SETIAP AHLI PENGAKAP REMAJA ADALAH 1 BULAN

Seseorang Pengakap Remaja Laut yang telah lulus semua 5 lencana tertinggi boleh dianugerahkan Tanda Cemerlang Rambu Pengakap Remaja (Anugerah Ketua Pengakap Negara).
Klik ikon di bawah untuk mengetahui syarat-syaratnya:


Catat Ulasan

0 Ulasan