LENCANA PENGAKAP MUDA


KLIK PADA LENCANA UNTUK MEMULAKAN
CABARAN TUGASAN

Pengakap SelangorLENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA
Pengakap Selangor

Setelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Muda - Lencana Usaha, Ahli Pengakap Muda  dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan DUA (2) Lencana Kepandaian dalam Kategori Kegemaran mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorLENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA

SELANG TARIKH UJIAN LENCANA USAHA DAN LENCANA MAJU
MESTI SELAMA 6 BULAN
Pengakap SelangorSetelah lulus Lencana Kemajuan Pengakap Muda - Lencana Maju, Ahli Pengakap Muda  dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan TIGA (3) Lencana Kepandaian dalam Kategori Pengetahuan. Lencana Ahli Berkhemah adalah lencana wajib dan mesti diperolehi oleh setiap Ahli Pengakap Muda dan DUA (2) adalah pilihan mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:


Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor
Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor

Setelah lulus Lencana Kepandaian - Kategori Pengetahuan, Ahli Pengakap Muda  dikehendaki meneruskan latihan dan ujian bagi mendapatkan TIGA (3) Lencana Kepandaian dalam Kategori Perkhidmatan. Lencana Ahli Pertolongan Cemas adalah lencana wajib dan mesti diperolehi oleh setiap Ahli Pengakap Muda dan DUA (2) adalah pilihan mengikut minat dan kesukaannya dalam aktiviti-aktiviti lencana tersebut:

Pengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap SelangorPengakap Selangor


Sebelum layak lulus Lencana Jaya, seseorang Pengakap Muda mestilah lulus Lencana Maju dan Lencana Kepandaian (TIGA Lencana Kategori Pengetahuan dan TIGA Lencana Kategori Perkhidmatan) terlebih dahulu.


SELANG TARIKH UJIAN LENCANA MAJU DAN LENCANA JAYA
MESTI SELAMA 6 BULAN
Pengakap SelangorSELANG TARIKH LULUS LENCANA KEMAJUAN PENGAKAP MUDA YANG PERLU DIPATUHI OLEH SETIAP AHLI PENGAKAP MUDA ADALAH 6 BULAN
Setelah lulus Lencana Kemajuan - Lencana Jaya dan LAPAN Lencana Kepandaian (DUA Lencana Kegemaran, TIGA Lencana Pengetahuan dan TIGA Lencana Perkhidmatan). Pengakap Muda itu layak memakai Tanda Cemerlang Rambu Pengakap Muda (Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara).
Klik ikon di bawah untuk mengetahui syarat-syaratnya:

Catat Ulasan

0 Ulasan