LENCANA PEMELIHARA (KEPANDAIAN - KATEGORI PERKHIDMATAN) PENGAKAP MUDALencana ini diberi kepada Ahli Pengakap Muda sebagai mengakui pengetahuan dan kesungguhan memberikan perkhidmatan bersama ahli masyararakat berkenaan koservasi dan pemuliharaan alam semulajadi dan membuat kajian tempatan perkara berkenaan.


Untuk lulus ujian ini, ahli Pengakap Muda itu perlu:

 1. Mengetahui perkara-perkara berikut:
   1. Mengetahui tujuan pemeliharaan termasuk usaha yang sedang dijalankan oleh pertubuhan pemeliharaan di negara ini.
   2. Mengetahui 5 jenis tanah dan sebab utama tanah boleh terhakis.
   3. Membandingkan akibat terlampau banyak hujan dengan akibat kemarau yang berpanjangan.
 2. Mengetahui sebab utama udara dan air tercemar dan akibatnya; menerangkan cara hendak mengawal pencemaran itu;
 3. Mengetahui bagaimana tumbuhan, binatang dan manusia ada hubungan di antara satu sama lain.
 4. Memberi empat contoh, dua daripadanya dalam kawasan Pengakap itu sendiri, bagaimana alam semulajadi boleh rosak dan musnah dan nyatakan bagaimana dengan cara pemeliharaan, kerosakkan dan kemusnahan boleh dielakkan atau di cegah.
 5. Membuat 1 kajian berkenaan:
   1. Membuat satu kajian bagi dua kawasan yang berlainan, satu daripadanya kawasan yang selalu digunakan oleh orang ramai. Kajian itu hendaklahmengambil masa sekurang-kurangnya dua hari bagi tiap-tiap satu kawasan dan boleh dibuat pada hujung minggu.
   2. Dengan menggunakan lukisan, menerangkan hasil kaijan berikut dengan Penilai.

 i. Penggunaan tanah pada masa lampau dan sekarang.

ii. Penilaian penggunaan tanah dari segi kemudahan dan hiburan.

iii. Pemeliharaan hidupan liar : binatang/ tumbuhan.

iv. Perselisihan di antara berbagai-bagai pengguna.

Ingatan: Kajian ini boleh dibuat seorang diri atau bersama seorang Pengakap lain yang juga mengambil ujian yang serupa dengan syarat laporannya berasingan.

 1. Mengambil bahagian dalam satu projek pemeliharaan alam sekitar bagi tempoh selama sekurang-kurangnya sehari.

 1. Maklumat diri
 2. 8-10 orang ahli patrolnya;
 3. Laporan dan penerangan berkenaan perkara-perkara berikut:
   1. Mengetahui tujuan pemeliharaan termasuk usaha yang sedang dijalankan oleh pertubuhan pemeliharaan di negara ini.
   2. Mengetahui 5 jenis tanah dan sebab utama tanah boleh terhakis.
   3. Membandingkan akibat terlampau banyak hujan dengan akibat kemarau yang berpanjangan.
 4. Laporan bergambar sebab utama udara dan air tercemar dan akibatnya; menerangkan cara hendak mengawal pencemaran itu;
 5. Laporan bergambar bagaimana tumbuhan, binatang dan manusia ada hubungan di antara satu sama lain.
 6. Memberi empat contoh dalam bentuk laporan dan gambar, dua daripadanya dalam kawasan Pengakap itu sendiri, bagaimana alam semulajadi boleh rosak dan musnah dan nyatakan bagaimana dengan cara pemeliharaan, kerosakkan dan kemusnahan boleh dielakkan atau di cegah.
 7. Laporan bergambar 1 kajian berkenaan:
   1. Membuat satu kajian bagi dua kawasan yang berlainan, satu daripadanya kawasan yang selalu digunakan oleh orang ramai. Kajian itu hendaklahmengambil masa sekurang-kurangnya dua hari bagi tiap-tiap satu kawasan dan boleh dibuat pada hujung minggu.
   2. Dengan menggunakan lukisan, menerangkan hasil kaijan berikut dengan Penilai.

 i. Penggunaan tanah pada masa lampau dan sekarang.

ii. Penilaian penggunaan tanah dari segi kemudahan dan hiburan.

iii. Pemeliharaan hidupan liar : binatang/ tumbuhan.

iv. Perselisihan di antara berbagai-bagai pengguna.

Ingatan: Kajian ini boleh dibuat seorang diri atau bersama seorang Pengakap lain yang juga mengambil ujian yang serupa dengan syarat laporannya berasingan.

 1. Laporan bergambar yang jelas kelihatan gambar anda mengambil bahagian dalam satu projek pemeliharaan alam sekitar bagi tempoh selama sekurang-kurangnya sehari.; dan

 2. Pautan url (url link) video anda yang dimuat naik ke saluran YouTube mesti dituliskan ke dalam buku log dan boleh diakses semasa pengujian dijalankan.

 3. Setelah lulus lencana, lekatkan salinan sijil lencana dalam buku log anda.


FOKUS TUGASAN (1)


Menyiapkan Buku Log
 1. Anda perlu menyiapkan buku log bagi Lencana ini (sama ada melalui pembelajaran sendiri dengan mencari maklumat melalui internet atau menggunakan aplikasi google meet atau zoom bersama pemimpin anda).
Mempersembahkan Buku Log
 1. Buku log perlu lengkap dan ditunjukkan kepada pemimpin anda sama ada menggunakan aplikasi Whatsapp video call atau google meet atau zoom.
Ujian lisan
 1. Pemimpin perlu menguji ahli Pengakap secara lisan ketika sesi bersama ahli Pengakap dengan menggunakan aplikasi Whatsapp video call atau google meet atau zoom.
Ujian Praktikal
 1. Anda perlu memuat naik video anda sendiri yang jelas kelihatan muka anda ke saluran YouTube anda sedang melakukan aktiviti praktikal kepengakapan contoh seperti aktiviti kemahiran, berbasikal, melakukan ujian kawad kaki, berenang, melukis dan sebagainya. Pautan (link) url perlu dikongsikan dan ditulis dalam buku log anda dan boleh diakses sepanjang masa.
 2. Perkara di bawah WAJIB divideokan dan dimuat naik ke saluran YouTube anda dan boleh diakses oleh pengunjung terutamanya Pemimpin anda (rujuk panduan bagaimana cara memuat naik video ke YouTube). Video anda perlu nampak muka anda menunjukkan:
   1. Anda mengambil bahagian dalam satu projek pemeliharaan alam sekitar bagi tempoh selama sekurang-kurangnya sehari.

FOKUS TUGASAN (2)


Ujian Teori Secara Dalam Talian
 1. Anda perlu menjawab soalan teori yang telah disediakan oleh Jawatankuasa Program Negeri Selangor seperti dalam pautan (link) berikut.
 2. Ahli Pengakap DIGALAKKAN menggunakan EMAIL GOOGLE CLASSROOM (DL KPM) atau sebarang email penjaga anda untuk daftar mula tugasan ini.
 3. Anda dikehendaki menjawab soalan teori tersebut berdasarkan bahan rujukan sedia ada.
Markah Lulus
 1. Jawatankuasa Program Negeri menetapkan markah lulus Ujian Teori tersebut adalah 80%.
 2. e-Sijil Penyertaan Ujian Teori dalam talian akan diberikan sekiranya anda berjaya mendapat markah 80% dan ke atas sahaja.
 3. Anda boleh ulang semula menjawab soalan jika perlu. Tiada had percubaan.
e-Sijil Penyertaan
 1. Anda perlu melekatkan e-Sijil Penyertaan dalam buku log anda sebagai pengesahan anda telah menjalankan ujian teori bagi lencana ini.
Catat Ulasan

0 Ulasan