LENCANA PEMBACA BUKU (KEPANDAIAN - KATEGORI KEGEMARAN) PENGAKAP KANAK-KANAK
Lencana ini diberi kepada Ahli Pengakap Kanak-kanak sebagai mengakui telah minat kepada membaca atau minat dengan perpustakaanmendatangkan minat membaca sekaligus dapat dijadikan hobi. Catatkan secara ringkas mengenai beberapa buku yang dibaca dalam tempoh sekurang-kurangnya satu bulan serta mengetahui sedikit sebanyak tentang hasil bacaannya. Lencana ini diberikan kepada ahli Pengakap Kanak-kanak sebagai mengakui minat dan pengetahuan dalam membaca dengan cekap pelbagai jenis buku seperti buku sastera kanak-kanak, kamus, ensaiklopedia dan menjadi Ahli Perpustakaan Sekolah atau Tempatan.

Pilih 4 sahaja daripada cadangan di bawah:

 1. Menyediakan daftar lapan buah buku yang dibaca.
 2. Boleh membaca dengan menepati tanda baca dan tekanan suara yang betul.
 3. Membuat kritikan atas isi petikan yang dibaca dan membuat telahan.
 4. Menterjemah petikan penting dan meringkaskannya.
 5. Menghurai petikan, peribahasa dan kata-kata.
 6. Membuat penilaian bertulis mengenai buku sastera kanak-kanak.
 7. Boleh menggunakan kamus dan ensaiklopedia.
 8. Menjadi perpustakawan sekolah/tempatan. 1. Maklumat diri
 2. Ahli 6 Sekawan                                    
 3. Menyediakan daftar lapan buah buku yang dibaca. Boleh diambil dari Buku Nilam;
 4. Menterjemah petikan penting dan meringkaskannya daripada buku-buku yang dibaca;
 5. Menghurai petikan, peribahasa dan kata-kata;
 6. Membuat kritikan atas isi petikan yang dibaca dan membuat telahan.
 7. Pautan url (url link) video anda yang dimuat naik ke saluran YouTube mesti dituliskan ke dalam buku log dan boleh diakses semasa pengujian dijalankan.
 8. Setelah lulus lencana, lekatkan salinan sijil lencana dalam buku log anda.FOKUS TUGASAN (1)


Menyiapkan Buku Log
 1. Anda perlu menyiapkan buku log bagi Lencana ini (sama ada melalui pembelajaran sendiri dengan mencari maklumat melalui internet atau menggunakan aplikasi Whatsapp video call atau google meet atau zoom bersama pemimpin anda).
Mempersembahkan Buku Log
 1. Buku log perlu lengkap dan ditunjukkan kepada pemimpin anda sama ada menggunakan aplikasi Whatsapp video call atau google meet atau zoom.
Ujian lisan
 1. Pemimpin perlu menguji ahli Pengakap secara lisan ketika sesi bersama ahli Pengakap dengan menggunakan aplikasi Whatsapp video call atau google meet atau zoom.
Ujian Praktikal
 1. Anda perlu memuat naik video anda sendiri yang jelas kelihatan muka anda ke saluran YouTube anda sedang melakukan aktiviti praktikal kepengakapan contoh seperti aktiviti kemahiran, berbasikal, melakukan ujian kawad kaki, berenang, melukis dan sebagainya. Pautan (link) url perlu dikongsikan dan ditulis dalam buku log anda dan boleh diakses sepanjang masa.
 2. Perkara di bawah WAJIB divideokan dan dimuat naik ke saluran YouTube anda dan boleh diakses oleh pengunjung terutamanya Pemimpin anda (rujuk panduan bagaimana cara memuat naik video ke YouTube). Video anda perlu nampak muka anda menunjukkan:
 • Membaca bahan bacaan contohnya cerita rakyat dengan menggunakan intonasi yang sesuai.
 • Menghuraikan sesuatu petikan atau ungkapan atau peribahasa dengan bahasa yang mudah difahami.


FOKUS TUGASAN (2)

Ujian Teori Secara Dalam Talian
 1. Anda perlu menjawab soalan teori yang telah disediakan oleh Jawatankuasa Program Negeri Selangor seperti dalam pautan (link) berikut.
 2. Ahli Pengakap DIGALAKKAN menggunakan EMAIL GOOGLE CLASSROOM (DL KPM) atau sebarang email penjaga anda untuk daftar mula tugasan ini.
 3. Anda dikehendaki menjawab soalan teori tersebut berdasarkan bahan rujukan sedia ada.
Markah Lulus
 1. Jawatankuasa Program Negeri menetapkan markah lulus Ujian Teori tersebut adalah 80%.
 2. e-Sijil Penyertaan Ujian Teori dalam talian akan diberikan sekiranya anda berjaya mendapat markah 80% dan ke atas sahaja.
 3. Anda boleh ulang semula menjawab soalan jika perlu. Tiada had percubaan.
e-Sijil Penyertaan
 1. Anda perlu melekatkan e-Sijil Penyertaan dalam buku log anda sebagai pengesahan anda telah menjalankan ujian teori bagi lencana ini.

Catat Ulasan

0 Ulasan