UJIAN TEORI WAJIB LENCANA JAYA DIRI

Pengakap Selangor
Pengakap Selangor


Pengakap Selangor

Lencana ini diberikan kepada Ahli Pengakap Remaja, sebagai mengakui pengetahuan dalam kenegaraan, fungsi-fungsi Parlimen Malaysia, Badan Berkanun dan Agensi Kerajaan. Ahli Pengakap Remaja perlu mempunyai maklumat berdasarkan kepada info terkini semasa lencana ini di uji.
Lencana ini dipakai pada lengan kiri kemeja (uniform Pengakap) di tempat yang pertama.Untuk lulus Lencana Jayadiri seseorang Pengakap Remaja itu perlu lulus ujian seperti berikut:

 1. Menegetahui fungsi-fungsi Parlimen Malaysia;

 2. Melukis dan menerangkan rupa bentuk bendera semua negeri dalam Malaysia, Jata Negara dan Lambang Negeri masing-masing (Negeri Selangor);

 3. Menerangkan fungsi satu daripada Agensi Kerajaan atau Badan Berkanun atau Syarikat Berkaitan Kerjaan (GLC);

 4. Melukis peta negeri masing-masing (Negeri Selangor) dan menunjukkan kawasan Parlimen serta nama ahli Parlimen berkenaan.

 5. Mempunyai buku log Lencana Jayadiri mengikut maklumat terkini semasa ujian lencana diambil.
 1. Maklumat diri
 2. 8-10 orang ahli patrolnya
 3. Catatkan sejarah Institusi Parlimen di Malaysia;
 4. Dapatkan fungsi, tugas, kelayakkan menjadi ahli dan siapa yang boleh menjadi ahli untuk:
   1. Dewan Negara; dan
   2. Dewan Rakyat.
 5. Lukis dan terangkan berkenaan bendera semua negeri dalam Malaysia;
 6. Lukis dan terangkan berkenaan Jata Negara;
 7. Lukis dan terangkan berkenaan Lambang Negeri Selangor;
 8. Dengan kaedah menemuduga, dapatkan maklumat berkenaan satu daripada Agensi Kerajaan atau badan berkanun atau syarikat berkaitan kerajaan;
 9. Lukis peta Negeri Selangor dan tandakan kawasan Parlimen sekolah anda serta namakan Ahli Parlimen tersebut.


FOKUS TUGASAN (1)

 1. Menyiapkan Buku Log
  • Anda perlu menyiapkan buku log (sama ada melalui pembelajaran sendiri dengan mencari maklumat melalui internet atau menggunakan aplikasi google meet atau zoom bersama pemimpin anda).
 2. Mempersembahkan Buku Log
  • Buku log perlu lengkap dan ditunjukkan kepada pemimpin anda sama ada menggunakan aplikasi Whatsapp video call atau google meet atau zoom.
 3. Ujian lisan
  • Pemimpin perlu menguji ahli Pengakap secara lisan ketika sesi bersama ahli Pengakap dengan menggunakan aplikasi Whatsapp video call atau google meet atau zoom.


FOKUS TUGASAN (2)

 1. Ujian Teori Secara Dalam Talian
  • Anda perlu menjawab soalan teori yang telah disediakan oleh Jawatankuasa Program Negeri Selangor seperti dalam pautan (link) berikut.
  • Ahli Pengakap DIGALAKKAN menggunakan EMAIL GOOGLE CLASSROOM (DL KPM) atau sebarang email penjaga anda untuk daftar mula tugasan ini.
  • Anda dikehendaki menjawab soalan teori tersebut berdasarkan bahan rujukan sedia ada.
 2. Markah Lulus
  • Jawatankuasa Program Negeri menetapkan markah lulus Ujian Teori tersebut adalah 80%.
  • e-Sijil Penyertaan Ujian Teori dalam talian akan diberikan sekiranya anda berjaya mendapat markah 80% dan ke atas sahaja.
  • Anda boleh ulang semula menjawab soalan jika perlu. Tiada had percubaan.
 3. e-Sijil Penyertaan
  • Anda perlu melekatkan e-Sijil Penyertaan dalam buku log anda sebagai pengesahan anda telah menjalankan ujian teori bagi lencana ini.Catat Ulasan

0 Ulasan